סרטים לחברות - המחשת תהליכים ורעיונות

איך להעביר תהליכים ורעיונות מורכבים ומרובי פרטים?

אתגר מסובך בסביבת עבודה דינאמית שמייצרת חלון הזדמנויות אפקטיבי קטן ביותר.

 

אנו מתמחים בתימצות ודיוק של תהליכים ורעיונות מורכבים לכדי סרטים קצרים וממוקדים שמסייעים להבהיר את הכוונה ולהעביר רעיון.

יצרנו סרטים רבים שעניינם הסבר תהליכי ורעיוני מופשט: תהליכים אירגוניים בחברות, שינויים תהליכיים, מודלים רעיוניים, תוכניות חינוכיות.

לצידם - הסבר של תהליכים בשטח: אגרונומיה, סרטי הדרכה, וסרטי מוצר.

פרוייקטים לדוגמה:

סרט מוצר לטפטפת מתקדמת

סירטון חקלאי - איך מגדלים תירס

סירטון תדמית - מורן טכנולוגיות ניקוי

Web Traffic

GreenSQL

Phytech

סירטון רקע לביתן בתערוכה

תיעוד תערוכה